Logo
lv en

Rezultāti

A (sagatavošanās) aktivitātes

C (saturiskās) aktivitātes

D (monitoringa) aktivitātes

E (publicitātes) aktivitātes

F (projekta vadības) aktivitātes

2029

Plānoti

31.03.2029

Ziņojums no Latvijā organizētajiem sadarbības pasākumiem (iekļaujot darba kārtības, prezentācijas, dalībnieku sarakstus, fotoattēlus), kas iesniegts kopā ar noslēguma pārskatu

Atbildīgais partneris

E3 aktivitāte "Pieredzes apmaiņa un sadarbība".

31.03.2029

Ziņojums no apmācību braucieniem (darba kārtības, satura kopsavilkumsi, dalībnieku saraksti, fotogrāfijas), kas iesniegts kopā ar noslēguma pārskatu

Atbildīgais partneris

E3 aktivitāte "Pieredzes apmaiņa un sadarbība".

31.03.2029

Projekta noslēguma sasniedzamo indikatoru izpildes tabula

Atbildīgais partneris

D4 aktivitāte "LIFE galveno projekta indikatoru monitorings (tiešsaistes dinamisko rādītāju datu bāze)".

31.03.2029

Noslēguma ziņojums

Atbildīgais partneris

F1 aktivitāte "Vispārējā projekta vadība".

Izpildīti