Logo
lv en

Rezultāti

A (sagatavošanās) aktivitātes

C (saturiskās) aktivitātes

D (monitoringa) aktivitātes

E (publicitātes) aktivitātes

F (projekta vadības) aktivitātes

2028

Plānoti

15.05.2028

Rekomendācijas apritīgas būvniecības nosacījumu iekļaušanai normatīvajā regulējumā

Atbildīgais partneris

C2 aktivitāte "Instrumentu izstrāde un pilotēšanas aprites risinājumi būvniecības procesam un materiālu plūsmām".

30.06.2028

Ziņojums par statistikas datiem par preču atkārtotu izmantošanu un labošanu

Atbildīgais partneris

C7 aktivitāte "Ekosistēmas izveide, lai veicinātu atkārtotas izmantošanas, remonta un pārstrādes aktivitātes".

31.10.2028

Ziņojums par sadarbības aktivitātēm ar LIFE un citiem projektiem

Atbildīgais partneris

E3 aktivitāte "Pieredzes apmaiņa un sadarbība".

31.10.2028

Ziņojums par atbalstošiem kapacitātes stiprināšanas un sabiedrības informēšanas pasākumiem, kas īstenoti C8 aktivitātē

Atbildīgais partneris

E2 aktivitāte "Sabiedrības informēšana un kapacitātes stiprināšana".

31.10.2028

Ziņojums par atbalstošiem kapacitātes stiprināšanas un sabiedrības informēšanas pasākumiem, kas īstenoti C7 aktivitātē

Atbildīgais partneris

E2 aktivitāte "Sabiedrības informēšana un kapacitātes stiprināšana".

31.10.2028

Ziņojums par atbalstošiem kapacitātes stiprināšanas un sabiedrības informēšanas pasākumiem, kas īstenoti C5 aktivitātē

Atbildīgais partneris

E2 aktivitāte "Sabiedrības informēšana un kapacitātes stiprināšana".

31.10.2028

Ziņojums par atbalstošiem kapacitātes stiprināšanas un sabiedrības informēšanas pasākumiem, kas īstenoti C4 aktivitātē

Atbildīgais partneris

E2 aktivitāte "Sabiedrības informēšana un kapacitātes stiprināšana".

31.10.2028

Ziņojums par atbalstošiem kapacitātes stiprināšanas un sabiedrības informēšanas pasākumiem, kas īstenoti C3 aktivitātē

Atbildīgais partneris

E2 aktivitāte "Sabiedrības informēšana un kapacitātes stiprināšana".

31.10.2028

Ziņojums par atbalstošiem kapacitātes stiprināšanas un sabiedrības informēšanas pasākumiem, kas īstenoti C2 aktivitātē

Atbildīgais partneris

E2 aktivitāte "Sabiedrības informēšana un kapacitātes stiprināšana".

31.10.2028

Ziņojums par atbalstošiem kapacitātes stiprināšanas un sabiedrības informēšanas pasākumiem, kas īstenoti C10 aktivitātē

Atbildīgais partneris

E2 aktivitāte "Sabiedrības informēšana un kapacitātes stiprināšana".

31.10.2028

Ziņojums par atbalstošiem kapacitātes stiprināšanas un sabiedrības informēšanas pasākumiem, kas īstenoti C1 aktivitātē

Atbildīgais partneris

E2 aktivitāte "Sabiedrības informēšana un kapacitātes stiprināšana".

31.10.2028

Pārskats par dalību pasākumos (pasākuma nosaukums, vieta, datums, īss satura kopsavilkums), iekļaujot pierādījumus par dalību, piemēram, plakāti, sertifikāti, kopsavilkumi.

Atbildīgais partneris

E3 aktivitāte "Pieredzes apmaiņa un sadarbība".

31.10.2028

Projekta noslēguma konferences ziņojums, darba kārtības, prezentācijas, dalībnieku saraksts, fotoattēli

Atbildīgais partneris

E1 aktivitāte "Projekta atpazīstamība, projekta rezultātu izplatīšana".

30.11.2028

Datu kopas vietējām pašvaldībām un valsts/starptautiskajām insitūcijām par jūras piekrastes piegružojumu saskaņā ar starptautiski apstiprinātu metodoloģiju

Atbildīgais partneris

C9 aktivitāte "Izglītojošas un uzvedības maiņas demonstrācijas aktivitātes atkritumu rašanās novēršanai, ilgtspējīgam patēriņam un aprites domāšanai".

31.12.2028

Ziņojums par atkārtotām demonstrācijām un pilotaktivitātēm kaimiņvalstīs

Atbildīgais partneris

C11 aktivitāte "Projekta atkārtojamības un pārneses stratēģijas izstrāde un ieviešana".

31.12.2028

Noslēguma monitoringa ziņojums

Atbildīgais partneris

D3 aktivitāte "Projekta sociālekonomiskās ietekmes monitorings".

31.12.2028

Noslēguma monitoringa ziņojums

Atbildīgais partneris

D1 aktivitāte "Projekta rezultātu un demonstrēto metožu monitorings".

31.12.2028

Layman ziņojums latviešu un angļu valodā

Atbildīgais partneris

E1 aktivitāte "Projekta atpazīstamība, projekta rezultātu izplatīšana".

31.12.2028

Izglītojoši plakāti par cigarešu izsmēķu saturu, piesārņojumu, pareizu apstrādi u.c. jautājumiem. (1 plakātu komplekts katru gadu par dažādiem tematiskiem jautājumiem) (C9)

Atbildīgais partneris

E1 aktivitāte "Projekta atpazīstamība, projekta rezultātu izplatīšana".

31.12.2028

Audita ziņojums

Atbildīgais partneris

F1 aktivitāte "Vispārējā projekta vadība".

Izpildīti