Logo
lv en

Rezultāti

A (sagatavošanās) aktivitātes

C (saturiskās) aktivitātes

D (monitoringa) aktivitātes

E (publicitātes) aktivitātes

F (projekta vadības) aktivitātes

2022

Plānoti

Izpildīti

30.06.2022

Ziņojums/ koncepcija par būvniecības atkritumu un materiālu apmaiņas punktu

Atbildīgais partneris

C2 aktivitāte "Instrumentu izstrāde un pilotēšanas aprites risinājumi būvniecības procesam un materiālu plūsmām".

c2_clean-r_koncepts-nomales-apmainas-punktam.pdf

618.27 KB

30.06.2022

Novērtējums par atkritumu rašanos, vides atbilstības apstiprināšanu un atļauju izsniegšanu

Atbildīgais partneris

A3 aktivitāte "Sagatavošanās darbi pilotprojektu izstrādei un atkritumu aprites demonstrēšanai".

30.06.2022

Labās prakses novērtējums par būvgružu un būvmateriālu aprites sistēmas ieviešanu Austrijā un Somijā

Atbildīgais partneris

A2 aktivitāte "Sagatavošanās darbi pārstrādātu būvmateriālu aprites sistēmas izstrādei".

a2_lbp_as-is_zinojums_apritigums_buvnieciba_fiat.pdf

1.55 MB

30.06.2022

Koncepcija "Pilot EKO laukuma izveide Valmierā, Dzelzceļa ielā 5"

Atbildīgais partneris

C1 aktivitāte "Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas pieejas izstrāde un demonstrēšana".

c1_-zaao_-koncepcija-eko-laukuma-izveide-valmiera,-dzelzcela-iela-5.pdf

1.16 MB

30.06.2022

Koncepcija "Atkritumu šķirošanas parauglaukums Vietalvas ielā 5, Rīgā"

Atbildīgais partneris

C1 aktivitāte "Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas attīstība Latvijā".

c1_clean-r_koncepts_atkritumu-skirosanas-parauglaukums-vietlavas-iela-5.pdf

934.40 KB

15.07.2022

Ziņojums par sabiedrības viedokli par EEIA un IKT atkārtotu izmantošanu

Atbildīgais partneris

A4 aktivitāte "Petērētāju uzvedības attiecībā uz atkritumu atjaunošanu (up-cycling) un atkārtotu izmantošanu".

a4_eco-baltia_pateretaju-paradumu-novertejums-par-elektronikas-lietosanu_rezultati_2022_eng-(1).pdf

240.88 KB

a4_eco-baltia_pateretaju-elektronikas-lietosanu_rezultati_2022.pdf

8.92 MB

17.07.2022

Patērētāju tekstila izstrādājumu šķirošanas paradumu novērtējums

Atbildīgais partneris

A1 aktivitāte "Sagatavošanās darbi dalītās atkritumu savākšanas sistēmas izveidei".

c1_eco-baltia-vide_petijuma_tekstils_rezultati.pdf

1.96 MB

c1_eco-baltia-vide_research_petijuma_tekstils_rezultati_2022_eng.pdf

454.45 KB

31.07.2022

Galveno projekta indikatoru kopsavilkums no tiešsaistes dinamisko rādītāju datu bāzes

Atbildīgais partneris

D4 aktivitāte "LIFE galveno projekta indikatoru monitorings (tiešsaistes dinamisko rādītāju datu bāze)".

01.08.2022

Novērtējums par esošo praksi attiecībā uz Latvijas būvgružu un būvmateriālu aprites risinājumiem

Atbildīgais partneris

A2 aktivitāte "Sagatavošanās darbi pārstrādātu būvmateriālu aprites sistēmas izstrādei".

a2_lbp_as-is_zinojums_apritigums_buvnieciba_lv.pdf

2.45 MB

30.08.2022

Demonstrāciju aktivitāšu priekšizpētes ziņojums un detalizēta pasākumu plānošana C3 aktivitātes ietvaros

Atbildīgais partneris

A3 aktivitāte "Sagatavošanās darbi pilotprojektu izstrādei un atkritumu aprites demonstrēšanai"

a3.1._hyrogas_feasibility-assessment-report-of-demo-activities-and-detailed-planning-of-activities-within-the-action-c3.pdf

259.43 KB

31.10.2022

Projekta komunikācijas stratēģija

Atbildīgais partneris

E1 aktivitāte "Projekta atpazīstamība, projekta rezultātu izplatīšana".

e1.1_life-waste-to-resources-ip-komunikacijas-srategija_v2.pdf

502.30 KB

1.pielikums-komunikacijas-vadlinijas_v2.0.pdf

539.74 KB

31.12.2022

Ziņojums par poligonu darbības pārprofilēšanu atkritumu apsaimniekošanas reģionos, balstoties uz finansiālās ilgtspējas apsvērumiem

Atbildīgais partneris

A6 aktivitāte "Sagatavošanās datu pārvaldības un kontroles kapacitātes paaugstināšanai un ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas pilnveidei".

prezentacija-9_12_2022_11_gala-versija.pdf

734.46 KB

a6_zinojums_11poligoni_1dala_28122022_final.pdf

3.27 MB

a6_zinojums_11poligoni_2.dala_28122022_final.pdf

1.57 MB

31.12.2022

Monitoringa plāns un programma

Atbildīgais partneris

D1 aktivitāte "Projekta rezultātu un demonstrēto metožu monitorings".

d1_meprd_monitoringa-plans-un-programma_lv.pdf

422.95 KB