Logo
lv en

Rezultāti

A (sagatavošanās) aktivitātes

C (saturiskās) aktivitātes

D (monitoringa) aktivitātes

E (publicitātes) aktivitātes

F (projekta vadības) aktivitātes

2024

Plānoti

30.06.2024

Ziņojums par sistēmas "Maksā par izmesto" piemērošanu

Atbildīgais partneris

C6 aktivitāte "Apastākļu radīšana ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un materiālu aprites veicināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī".

30.06.2024

Ziņojums par rīcības plānu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanai vietējā līmenī (pašvaldībās), kas ir tuvu bioloģiskajam atkritumu radītājam, pamatojoties uz pilotprojekta pieredzi

Atbildīgais partneris

C8 aktivitāte "Risinājumu demonstrēšana bioloģisko un pārtikas atkritumu samazināšanai un pārtikas atkritumu mērījumu uzlabošanai".

30.06.2024

Vadlīnijas atkritumu apsaimniekošanai un šķirošanai atkritumu apsaimniekošanas objektos

Atbildīgais partneris

C2 aktivitāte "Instrumentu izstrāde un pilotēšanas aprites risinājumi būvniecības procesam un materiālu plūsmām".

31.08.2024

Rekomendācijas atkritumu beigu statusa piemērošanai nepārstrādājamiem oglekli saturošiem aktritumiem

Atbildīgais partneris

C3 aktivitāte "Izmēģinājuma projekti atkritumu beigu kritērija piemērošanai, lai demonstrētu aprites un no atkritumiem uz resursiem koncepciju".

30.09.2024

Ziņojums par materiālu un ražošanas plūsmu reģionā kartēšanu

Atbildīgais partneris

C5 aktivitāte "Atkritumu industriālās simbiozes platformas izveide".

30.09.2024

Publiskā iepirkuma līguma standartizēts pielikums

Atbildīgais partneris

C2 aktivitāte "Instrumentu izstrāde un pilotēšanas aprites risinājumi būvniecības procesam un materiālu plūsmām".

29.11.2024

Ziņojums par industriālās simbiozes platformas darbības uzsākšanu un rezultātiem

Atbildīgais partneris

C5 aktivitāte "Atkritumu industriālās simbiozes platformas izveide".

31.12.2024

Ziņojums par izbūvēto infrastruktūru un informēšanas aktivitātēm 2 pilotpašvaldībās tabakas izstrādājumu atkritumu piegružojuma samazināšanai

Atbildīgais partneris

C9 aktivitāte "Izglītojošas un uzvedības maiņas demonstrācijas aktivitātes atkritumu rašanās novēršanai, ilgtspējīgam patēriņam un aprites domāšanai".

31.12.2024

Ziņojums par dabas resursa nodokļa efektivitāti

Atbildīgais partneris

C6 aktivitāte "Apastākļu radīšana ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un materiālu aprites veicināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī".

31.12.2024

Visaptverošu informatīvu materiālu un saziņas līdzekļu kopums ražošanas uzņēmumiem (C10)

Atbildīgais partneris

E1 aktivitāte "Projekta atpazīstamība, projekta rezultātu izplatīšana".

31.12.2024

Reģionālais aprites ekonomikas ceļvedis un metodoloģija siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinam

Atbildīgais partneris

C6 aktivitāte "Apastākļu radīšana ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un materiālu aprites veicināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī".

Izpildīti

31.01.2024

Stratēģija dialogam ar zinātni

Atbildīgais partneris

C6 aktivitāte "Apastākļu radīšana ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un materiālu aprites veicināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī".

annex-c6d11_meprd_strategija-dialogam-ar-zinatni.pdf

443.42 KB

31.01.2024

Ieteikumi optimālākajam paplašinātās ražotāju atbildības sistēmas piemērošanas modelim Latvijā

Atbildīgais partneris

C6 aktivitāte "Apastākļu radīšana ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un materiālu aprites veicināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī".

annex-c6d10_green-belt_recommendations-for-the-most-optimal-model-of-application-of-epr-scheme-in-latvia.pdf

745.27 KB

29.02.2024

Vadlīnijas būvniecības atkritumu šķirošanai būvlaukumā nojaukšanas un jaunas būvniecības iecerēm

Atbildīgais partneris

C2 aktivitāte "Instrumentu izstrāde un pilotēšanas aprites risinājumi būvniecības procesam un materiālu plūsmām".

annex-c2d1_lba_guidelines-for-waste-sorting-at-construction-site-during-demolition-and-new-construction.pdf

4.06 MB

28.03.2024

Sākotnējais monitoringa ziņojums

Atbildīgais partneris

D1 aktivitāte "Projekta rezultātu un demonstrēto metožu monitorings".

d1_meprd_initial-monitoring-report_eng-publicesanai.pdf

4.69 MB

15.04.2024

Ziņojums par izstrādāto darbības modeli (tajā skaitā finanšu) vietējiem remonta un lietu uzlabošanas centru izveidei un darbībai Cēsu novada un Valmieras novada pašvaldībās

Atbildīgais partneris

C7 aktivitāte "Ekosistēmas izveide, lai veicinātu atkārtotas izmantošanas, remonta un pārstrādes aktivitātes".

annex-c7d1_cm_report-on-designed-operational-model-for-repair-in-cesis_part-ii.pdf

432.21 KB

annex-c7d1_zaao_report-on-designed-operational-model-for-repair-in-valmiera_part-i.pdf

1.96 MB

17.06.2024

Pētījums par plastmasu Latvijas tirgū

Atbildīgais partneris

C10 aktivitāte "Laboratorijas testēšanas un politikas rekomendāciju izstrāde pārejai uz sabiedrību bez plastmasas".

annex-c10d1_lgt_research-report-on-the-plastics-on-the-lv-market_geo-consultants_eng.pdf

1.34 MB

annex-c10d1_lgt_research-report-on-the-plastics-on-the-lv-market_geo-consultants_lv.pdf

1.39 MB

annex-c10d1_lgt_research-report-on-the-plastics-on-the-lv-market_lbtu_eng.pdf

3.67 MB

annex-c10d1_lgt_research-report-on-the-plastics-on-the-lv-market_lbtu_lv.pdf

3.83 MB