Logo
lv en

ZAAO veiksmīgi uzsāk jaunu izglītības programmu par aprites ekonomiku

19.06.2024

SIA "ZAAO" (turpmāk – ZAAO) Reģionālās aprites ekonomikas izglītības un kompetences centrā “Daibe” veiksmīgi īstenots pirmais neformālās izglītības programmas pieaugušajiem modulis “Efektīva komunikācija un sabiedriskās attiecības: sabiedrības informēšana, iesaiste un kampaņu veidošana par aprites ekonomiku un vides ilgtspēju”. Šī programma izstrādāta īpaši sabiedrisko attiecību speciālistiem, lai viņi spētu vēl efektīvāk aktualizēt vides ilgtspējas tematu sabiedrībā.

Maija un jūnija mēnesī neformālās izglītības programmas nodarbības apmeklēja 26 sabiedrisko attiecību speciālisti un citi interesenti no Vidzemes reģiona pašvaldībām, izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Programma ietvēra teorētiskas un praktiskas nodarbības, kas ilga četras dienas, un noslēdzās ar klātienes sesiju Aprites ekonomikas centrā “Daibe”.

Dalībnieki apguva un pilnveidoja zaļās prasmes – zināšanas un iemaņas efektīvi un atbildīgi izmantot resursus, samazināt negatīvo ietekmi uz vidi. Izglītības programma  ietver dažādas jomas, piemēram, enerģijas efektivitāti, atkritumu apsaimniekošanu, ūdens resursu pārvaldību, transportu, zaļo būvniecību, infrastruktūru, ilgtspējīgu lauksaimniecību un pārtiku.

Ieva Freimane-Mihailova, programmas vadītāja, uzsver: “Mūsu mērķis ir veicināt izpratni par aprites ekonomikas un vides nozīmīgumu, kā arī sniegt praktiskas iemaņas, lai sabiedrisko attiecību speciālisti efektīvi komunicētu par šiem sarežģītajiem jautājumiem. Sabiedrības izglītošana un iesaistīšana ir būtisks solis, lai panāktu reālas pārmaiņas un veicinātu ilgtspējīgu attīstību.”

Izglītības programma ietver septiņus galvenos tematiskos moduļus, kas aptver plašu tēmu spektru – no aprites ekonomikas pamatiem līdz atkritumu apsaimniekošanai un efektīvas komunikācijas stratēģijām.

Mācības vadīja pieredzējuši profesionāļi, kuri ir specializējušies vides zinātnē, izglītībā un komunikācijā:

·       Ieva Freimane-Mihailova, ZAAO Vides ilgtspējas pakalpojumu daļas Vides izglītības nodaļas vadītāja. Realizējusi vairākus ar vides izglītību saistītus projektus (piemēram, “Radi, lieku neradot”, “Aprites skapis” u.c.) gan bērnu un jauniešu, gan pieaugušo mērķauditorijai;

·       Maksis Apinis. Strādā ar klimata pārmaiņu, enerģētikas pārejas un Eiropas Savienības fondu jautājumiem. Nevalstiskajā sektorā strādā kopš 2017. gada. Biedrībā “Zaļā brīvība” darbojas lielākoties ar interešu aizstāvību gan nacionālajā, gan ES līmenī, cenšoties ietekmēt publiskā finansējuma izlietojumu, lai mazinātu vides piesārņojumu, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos;

·       Santa Krastiņa. Vairāk nekā 14 gadus darbojas nevalstisko organizāciju sektorā. Realizējusi sabiedrību izglītojošas aktivitātes par ilgtspējīgu, videi draudzīgu dzīvesveidu, mudinot uzņemties atbildību un līdzdarboties savas vides labiekārtošanā. Ir neformālās izglītības mācību vadītāja, kura īpaši pievērš uzmanību jauniešu auditorijai;

·       Agita Pusvilka. Kopš 2011. gada aktīvi iesaistās vides komunikācijā, sākotnēji biedrībā “homoecos:”, bet kopš 2019. gada biedrībā “Zaļā brīvība”. Vides komunikācijā vadījusi sabiedrības izglītošanas un informēšanas kampaņas par bezatkritumu dzīvesveidu (piemēram, “Uzmanību #Maisbergs!”), klimata pārmaiņu samazināšanu (piem., “kliMATA galā?”) un atbildīgu pārtikas patēriņu;

·       Līga Bieziņa.  Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības "Attīstības nodaļa" vadītāja vietniece, attīstības plānotāja. Doktora studiju pētniecības joma fokusējas uz vides komunikāciju kā vides pārvaldības instrumentu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā;

·       Nauris Svika, līderības un komandas attīstības tematu eksperts ar 22 gadu pieredzi komandas vadībā.

Freimane-Mihailova papildina: “Šīs programmas apmeklētāji ne tikai iegūst vērtīgas zināšanas un prasmes, bet arī turpmāk nodrošinās pozitīvas pārmaiņas savās kopienās, kļūstot par vides aizstāvjiem un līderiem. Mūsu uzdevums ir sniegt viņiem visus nepieciešamos instrumentus, lai to panāktu.”

Visi dalībnieki saņēma apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi, ko licencējusi Cēsu novada pašvaldība. Nākamās apmācības plānotas šī gada septembrī.

Dalīties:

Atbildīga un videi draudzīga Cēsu pilsētas svētku svinēšana

19.07.2024

Lai nodrošinātu ne vien krāšņu, bet arī atbildīgu un...
Lasīt vairāk
Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” attīstās izglītības un vides aizsardzības veicināšanai

17.07.2024

SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” paspārnē...
Lasīt vairāk
Grēta Girvaite: Permakultūras rīks “GALA Dārzs”

15.07.2024

Noslēdzot rakstu sēriju par zinātniski pētnieciskā...
Lasīt vairāk
Latvijā attīstās koprades darbnīcu koncepts

09.07.2024

No 3D printera līdz šujmašīnai – koprades darbnīcās var...
Lasīt vairāk