Logo
lv en

Studenti sniedz jaunu ieskatu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanā

13.06.2024

Vakar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotā zinātniski pētniecisko darbu konkursa noslēguma pasākumā konkursa uzvarētāji sniedza prezentācijas par izstrādātajiem pētījumiem. Studenti zinātniski pētnieciskos darbus izstrādāja par tēmām, kas saistītas ar pārtikas un bioloģisko atkritumu novēršanas vai apsaimniekošanas jautājumiem. Pasākuma laikā tika prezentēti trīs labākie pētnieciskie darbi, kuru autori saņēma naudas balvas.

Pasākumu atklāja Ph.D. Rudīte Vesere, VARAM Valsts sekretāra vietnieka vides aizsardzības jautājumos p.i., Vides aizsardzības departamenta direktore, kas apsveica konkursa dalībniekus ar veiksmīgi paveikto darbu un izteica atzinību par viņu ieguldījumu: “Jūsu pētījumi un centieni ir būtiski mūsu cīņā par labāku un tīrāku nākotni. Mēs aicinām jūs turpināt savus pētījumus atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes jomā. Jūsu ieguldījums būs izšķirošs nākotnes vides jautājumu risināšanā.”

Pavisam konkursam tika iesniegti astoņi darbi, taču tālāk vērtēšanai tika virzīti seši labākie. Pirmās vietas ieguvēja Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas akadēmijas studente Grēta Girvaite iepazīstināja ar savu inovatīvo permakultūras rīku “GALA Dārzs”. Šis rīks ir dārza un komposta kastes apvienojums, kas pielietojams privātīpašumos vai kopienu dārzos uz zāliena, asfalta, bruģa vai citas virsmas. Koka detaļas ir apstrādātas, pielietojot Japānas koku apdedzināšanas metodi, padarot šo rīku izturīgu un ilgtspējīgu.

Otrās vietas ieguvēja Rīgas Stradiņa Universitātes studente Antra Adiene analizēja dažādas iniciatīvas pārtikas izšķērdības mazināšanai Eiropā. Viņa uzsvēra Dānijas nevalstisko organizāciju lomu ceļā uz pārmaiņām, Francijas normatīvo regulējumu, kas aizliedz lielveikaliem izmest labas kvalitātes pārtiku, Itālijas īpašo uzsvaru uz pārtikas ziedošanas atvieglojumu ieviešanu un Lietuvas pārtikas banku kā starpniecības tīklu. Konkursa laureāte aicināja izpētīt citu valstu pieredzi pārtikas atkritumu samazināšanā un adaptēt veiksmīgas prakses Latvijas kontekstā.

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studente Daniela Dreslere, kas ieguva godpilno trešo vietu, prezentēja savu pētījumu par mencu ādu potenciālu kolagēna ieguvē. Viņas darba mērķis bija izvērtēt mencu ādu ķīmisko sastāvu un veikt kvalitātes rādītāju izvērtējumu, pilnveidot kolagēna ieguves metodi un analizēt kolagēna kvalitāti.

Pasākumā Rīgas Stradiņa Universitātes Baltijas Studiju centra vadošā pētniece Elīna Dāce sniedza ieskatu pārtikas atkritumu daudzuma mērījumos Eiropā un Latvijā, savukārt Cēsu novada pašvaldības Vides un klimata neitralitātes nodaļas Bezatkritumu kopienas vadītāja un aktivitāšu koordinatore Lāsma Ozola dalījās ar pieredzi par Zero Waste kopienas izveidi Cēsīs un tuvākajiem nākotnes plāniem.

Komisijas locekles - Inga Beousa no biedrības “Zaļā brīvība”, Dace Ugare no Zemkopības ministrijas, Rūta Bendere no biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” izcēla jaunu iniciatīvu nozīmīgumu atkritumu apsaimniekošanas jomā un izteica pateicību katram konkursa dalībniekam par izstrādātajiem pētījumiem. Pārtikas atkritumu novēršana un apsaimniekošana ir jautājums, kas skar mūs visus, un dialogam ar zinātni ir būtiska loma, palīdzot veidot izpratni par pārtikas atkritumu apritīgu apsaimniekošanu. Katrs no iesniegtajiem darbiem bija iedvesmojošs un ietvēra vērtīgas atziņas un priekšlikumus.

Noslēgumā dalībnieki tika aicināti turpināt savus iesāktos pētījumus un kļūt par apritīga dzīvesveida īstenošanas vēstniekiem sev tuvākajam – radiem, draugiem un kolēģiem. Šādi pasākumi ir nozīmīgs solis ceļā uz ilgtspējīgu un videi draudzīgu nākotni. Gūtās atziņas palīdzēs virzīt uz priekšu pārtikas un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas praksi Latvijā.

Prezentācijas:

1. Elīna Dāce, Dr.sc.ing., RSU, Baltic Studies Centre vadošā pētniece “Pārtikas atkritumu daudzuma mērījumi Eiropā un Latvijā”

2. Grēta Girvaite, RTU Liepājas akadēmija, Vides inovāciju tehnoloģijas, 4.kurss, "Permakultūras rīks "GALA Dārzs""

3. Antra Adiene, RSU, Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, 3.kurss “Pārtikas atkritumu mazināšanas iniciatīvu analīze: risinājumi Eiropas valstīs un Latvijas labās prakses piemēri”

4. Daniela Dreslere, LBTU, Pārtikas kvalitāte un inovācijas, 4.kurss “Mencu ādu potenciāls kolagēna ieguvē”

5. Lāsma Ozola, Cēsu novada pašvaldība "Zero Waste kopienas izveide Cēsīs"

Dalīties:

Atbildīga un videi draudzīga Cēsu pilsētas svētku svinēšana

19.07.2024

Lai nodrošinātu ne vien krāšņu, bet arī atbildīgu un...
Lasīt vairāk
Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” attīstās izglītības un vides aizsardzības veicināšanai

17.07.2024

SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” paspārnē...
Lasīt vairāk
Grēta Girvaite: Permakultūras rīks “GALA Dārzs”

15.07.2024

Noslēdzot rakstu sēriju par zinātniski pētnieciskā...
Lasīt vairāk
Latvijā attīstās koprades darbnīcu koncepts

09.07.2024

No 3D printera līdz šujmašīnai – koprades darbnīcās var...
Lasīt vairāk