Logo
lv en

Prezentēts ZAAO Pilot EKO laukuma koncepts

10.11.2022

SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā- ZAAO) kopā ar sadarbības partneriem turpina darbu pie Projekta aktivitāšu īstenošanas, starp kurām paredzēts izveidot apmeklētājiem ērtāku, ar digitāliem risinājumiem aprīkotu EKO laukumu ZAAO darbības reģionā.

4.novembrī ZAAO Dabas tehnoloģiju parkā “URDA” tika aizvadīta LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014 (turpmāk tekstā- Projekts) 3.ceturkšņa partneru sanāksme, kuras laikā ZAAO prezentēja izstrādāto koncepciju "Pilot EKO laukuma izveide Valmierā, Dzelzceļa ielā 5", kuras mērķis ir attīstīt un veicināt aprites ekonomikas principu ieviešanu Vidzemes reģionā, un nodot savu pieredzi citiem reģioniem Latvijā.

Pilot EKO laukuma izveides koncepcija paredz izveidot apmeklētājiem ērtāku EKO laukumu, kurā ar digitālo rīku un risinājumu palīdzību tiktu nodrošināta apmeklētāju plūsmas vadīšana, klientu pašapkalpošanās iespējas un saprotamāka uzskaites un norēķinu sistēma.

Pilot EKO laukuma atrašanās vieta

Šobrīd ZAAO aktīvi strādā pie būvprojekta “Teritorijas infrastruktūras būvniecība Dzelzceļa ielā 5, Valmierā” izstrādes, kurā tiks iekļauta arī sanāksmē prezentētā koncepcija. Ir paredzēts  attīstīt Pilot EKO laukuma apkārtējo teritoriju, atjaunojot vecās ēkas un pārvēršot to par mūsdienīgu aprites ekonomikas un šķiroto atkritumu savākšanas kompleksu.

Plānotā Pilot EKO laukuma vieta atrodas industriālajā teritorijā, kurā Valmieras novada pašvaldība attīsta uzņēmējdarbību veicinošu vidi, izbūvējot jaunu un drošu satiksmes infrastruktūru, tādejādi nodrošinot iedzīvotājiem ērtu piekļuvi Pilot EKO laukumam.

Sanāksmes ietvaros Projekta partneri prezentēja arī veiktos pētījumus par iedzīvotāju paradumiem tekstila šķirošanā un elektrotehnikas lietošanā, Projekta ietvaros plānoto Atkritumu šķirošanas parauglaukuma izveidi Vietalvas ielā 5, Rīgā, būvniecības atkritumu un materiālu apmaiņas punktu koncepciju, kā arī iepazīstināja ar būvgružu un būvmateriālu aprites sistēmas ieviešanas pieredzi Austrijā un Somijā, un esošo praksi Latvijā.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība dalās informācijā par Somijā un Austrijā gūto pieredziLatvijas Būvuzņēmēju partnerība dalās informācijā par Somijā un Austrijā gūto pieredzi

Atgādinām, ka š.g. sākumā ZAAO sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un 20 citiem atkritumu apsaimniekošanas nozares sadarbības partneriem uzsāka realizēt Eiropas Savienības (ES) LIFE programmas integrētā projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Recources IP) aktivitātes.

Projekts tiks īstenots visā Latvijas teritorijā līdz 2028.gada 31.decembrim, attīstot atkritumu apsaimniekošanas nozari, veicinot aprites ekonomikas principu un atkritumu kā resursu koncepcijas ieviešanu. Projekta kopējais mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, ieviešot jaunus materiālu aprites pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam noteiktos pasākumus.

__________

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā –Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE WasteTo Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras.

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE WasteTo Resources IP projekta partneru viedokli, un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to, kā tiek izmantota šeit paustā informācija.

Dalīties:

Atbildīga un videi draudzīga Cēsu pilsētas svētku svinēšana

19.07.2024

Lai nodrošinātu ne vien krāšņu, bet arī atbildīgu un...
Lasīt vairāk
Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” attīstās izglītības un vides aizsardzības veicināšanai

17.07.2024

SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” paspārnē...
Lasīt vairāk
Grēta Girvaite: Permakultūras rīks “GALA Dārzs”

15.07.2024

Noslēdzot rakstu sēriju par zinātniski pētnieciskā...
Lasīt vairāk
Latvijā attīstās koprades darbnīcu koncepts

09.07.2024

No 3D printera līdz šujmašīnai – koprades darbnīcās var...
Lasīt vairāk