Logo
lv en

Latvijas labākajās pludmalēs plīvos Zilais Karogs

18.05.2023

Pasaules populārākā tūrisma ekosertifikāta – Zilā Karoga – pasniegšana un sezonas atklāšanas pasākums norisinājās 15. maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās. Vienpadsmit labākās Latvijas peldvietas un viena jahtu osta arī 2023. gada sezonā ir saglabājušas tiesības pacelt Zilo Karogu, kura uzsāksies jau šo piektdien – Limbažu novada Lielezera peldvietā.

Pasākumā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), aicināto pašvaldību un Nacionālās žūrijas institūcijas, kā arī Vides izglītības fonda (FEE Latvia) pārstāvji. Pasākuma ietvaros Zilā Karoga balvu saņēmušās pašvaldības dalijās informācijā par pieredzi, ieviešot programmas kritērijus. Tāpat arī pasākumā tika sniegta aktuālā informācija par tēmām, kas sasaucas ar Zilā Karoga prasību ieviešanu – peldūdens kvalitāti un ūdens piesārņojumu, drošības aspektiem un risku prevenciju peldvietās, kā arī par jūras piesārņojošo atkritumu samazināšanas praktiskajām rīcībām un labajām praksēm.

VARAM valsts sekretāra vietnieks Andris Ķēniņš: “Zilais Karogs peldvietā vai jahtu ostā nozīmē drošu atpūtu tīrā vidē. Tādēļ pateicamies tām pašvaldībām, kas gadu no gada velta pūles un līdzekļus, lai to peldvietās un jahtu ostās Zilais Karogs plīvotu arī šajā gadā. Tas apliecina rūpes gan par pašvaldības iedzīvotājiem, atpūtniekiem un ceļotājiem, gan par vides saglabāšanu. Apsveicam Liepājas pilsētas, Rīgas pilsētas, Daugavpils pilsētas, Ventspils pilsētas, Jēkabpils novada, Limbažu novada un Saulkrastu novada pašvaldības ar Zilā Karoga saņemšanu, kā arī Kuldīgas novada un Tukuma novada pašvaldības ar Nacionālā peldvietu kvalitātes sertifikāta saņemšanu 2023. gadā.”

Zilais Karogs šogad piešķirts sekojošām peldvietām Latvijā:

 • Liepājas pilsētas Dienvidrietumu peldvieta

 • Liepājas pilsētas Peldvieta pie Stadiona

 • Liepājas pilsētas Beberliņu peldvieta

 • Rīgas pilsētas Vakarbuļļu peldvieta

 • Rīgas pilsētas Vecāķu peldvieta

 • Daugavpils pilsētas peldvieta Stropu Vilnis

 • Daugavpils pilsētas Stropu ezera peldvieta

 • Ventspils pilsētas pludmale

 • Jēkabpils novada Radžu ūdenskrātuves peldvieta

 • Limbažu novada Lielezera peldvieta

 • Saulkrastu novada Centra peldvieta

Zilais Karogs plīvos arī vienā Latvijas jahtu ostā – Liepājā, LSEZ jahtu ostā Liepāja Marina.
Tāpat arī 2 Latvijas peldvietas saņēma Zilā Karoga programmas ietvaros īstenotā Nacionālā peldvietu kvalitātes sertifikāta atzinības zīmi – Kuldīgas novada Mārtiņsalas peldvieta un Tukuma novada Abragciema peldvieta.

Esam gandarīti par šī gada rezultātiem Zilā Karoga programmā, jo, lai gan Zilā Karoga kritēriji turpina kļūt arvien stingrāki un ietver arvien jaunus aspektus, šogad, pēc pandēmijas laika neskaidrībām, kandidāti vidēji ir saņēmuši krietni augstāku novērtējumu par programmas kritēriju ieviešanas kvalitāti. Prieks arī, ka pašvaldību piedāvātās vides izglītības aktivitātes, kas tiek īstenotas programmas ietvaros kļūst ar katru gadu arvien plašākas un iesaista daudzveidīgu vietējo sabiedrību. Visbeidzot, ceram, ka atjaunotais Nacionālais peldvietu kvalitātes sertifikāts perspektīvā kļūs par motivāciju un atbalsta metodoloģiju, lai uzlabotu vides un drošības standartus peldvietu apsaimniekošanā, jo šeit Latvijā vēl ir ļoti daudz darāmā,” stāsta Vides izglītības fonda un programmas Zilais Karogs vadītājs Jānis Ulme. 


Zilā Karoga kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu un piekrastes apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, tādējādi garantējot drošu atpūtu tīrā vidē. 

Zilā Karoga programmu Latvijā, sadarbībā ar VARAM, īsteno Vides izglītības fonds (VIF), kas ir dibināts ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. VIF pamatktivitātes ir saistītas ar pasaules vadošās vides izglītības organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) programmu īstenošanu Latvijā. 

Pasākums tiek organizēts LIFE integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Dalīties:

Atbildīga un videi draudzīga Cēsu pilsētas svētku svinēšana

19.07.2024

Lai nodrošinātu ne vien krāšņu, bet arī atbildīgu un...
Lasīt vairāk
Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” attīstās izglītības un vides aizsardzības veicināšanai

17.07.2024

SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” paspārnē...
Lasīt vairāk
Grēta Girvaite: Permakultūras rīks “GALA Dārzs”

15.07.2024

Noslēdzot rakstu sēriju par zinātniski pētnieciskā...
Lasīt vairāk
Latvijā attīstās koprades darbnīcu koncepts

09.07.2024

No 3D printera līdz šujmašīnai – koprades darbnīcās var...
Lasīt vairāk