Logo
lv en

“Clean R” un VARAM uzsāk projektu IT sistēmu, būvniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozares pilnveidošanai

15.06.2022

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un 20 nozares pārstāvjiem ir sākuši Eiropas Savienības (ES) LIFE programmas integrēto projektu “Atkritumi kā resursi Latvijā — Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju”. Projektā “Clean R” piešķirts finansējums 6 aktivitātēm, lai pilnveidotu IT sistēmas, būvniecību un izpēti atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Projekts tiek īstenots ar ES vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu līdz 2028. gada 31. decembrim, un tas aptvers visu Latvijas teritoriju, veicinot aprites ekonomikas principu un atkritumu kā resursu koncepcijas ieviešanu.

Kopējais mērķis — uzlabot atkritumu apsaimniekošanas nozari un mazināt atkritumu veidošanos

LIFE programmas integrēto projektu galvenais mērķis ir ar dažādām aktivitātēm mazināt atkritumu veidošanos, kas būtiski uzlabotu materiālu reģenerāciju un apriti un samazinātu oglekļa emisijas ekonomikas pēdas nospiedumu. “Clean R” projektā darbojas ar mērķi sakārtot būvniecības atkritumu jomu, veicināt dalīto atkritumu vākšanu, realizēt 2021.–2028. gadam valsts Atkritumu apsaimniekošanas plānā noteiktos pasākumus un samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu. ES direktīvas paredz, ka līdz 2035. gadam apglabājamo atkritumu daudzumam jāsamazinās līdz 10 % no kopējā radītā sadzīves atkritumu daudzuma.

Kopumā projektu īstenošanai “Clean R” tērēs 700 427 EUR, no šīs summas 10 % (70 043 EUR) būs “Clean R” finansējums, 420 256 EUR ES LIFE finansējums un 210 128 EUR Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas Latvijas Republikas valsts budžeta līdzfinansējums.

Tehnoloģijās balstīti risinājumi

LIFE programmas integrētā projekta ietvaros “Clean R” plāno izveidot mobilo lietotni, kas paredzēta būvgružu nodošanai. Klientiem aplikācijā būs iespēja pieteikt gan konteinerus, gan lielos maisus (bigbag), gan mazos būvgružus, ar papildu iespēju izsekot pakalpojumu sniegšanai un apjomam.

Plānots izveidot vienotu atkritumu uzskaites sistēmu, kas savienota ar jauno Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu. “Clean R” ir investējis ilgtspējā un korporatīvās pārvaldības attīstībā, uzlabojot pakalpojuma nodrošinājuma efektivitāti un kāpinot klientu apmierinātību, ieviešot modernus IT risinājumus, kas palīdz efektīvi pilnveidot attālinātās un pašapkalpošanās iespējas.

Attīstot būvgružu apmaiņas punktu, sakārtos būvniecības atkritumu apsaimniekošanu

Lielu daļu no mūsdienās saražotajiem atkritumiem veido tieši būvmateriāli, kas radušies pēc ēku nojaukšanas, ceļu remontiem un dažādiem demontāžas darbiem. LIFE projekta piešķirtais finansējums sniegtu iespēju “Clean R” sakārtot būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, attīstot būvgružu un neizlietoto būvmateriālu apmaiņas punktu būvniecības atkritumu pieņemšanas un pārstrādes centrā “Nomales”, izglītojot iedzīvotājus ar interaktīviem risinājumiem, un nodrošināt praktisku paraugu demonstrēšanu šķirotu būvgružu tālākajai izmantošanai.

“Clean R” iecere sadarbībā ar Rīgas pašvaldību ir, lai šāda veida būvmateriāli tiktu pilnvērtīgi izmatoti arī mājsaimniecībās, kurām ir ierobežoti līdzekļi remontdarbu veikšanai un būvmateriālu iegādei.

Projekta ietvaros tiks izveidots moderns šķiroto atkritumu pieņemšanas parauglaukums. Tajā tiks izveidotas un demonstrētas bioloģisko atkritumu dalītas vākšanas un apsaimniekošanas sistēmas un tekstilizstrādājumu savākšanas sistēma. “Clean R” laukumā Vietalvas ielā 5 piedāvās demonstrēt pazemes u. c. konteineru atkritumu apsaimniekošanas sistēmas iespējas, tāpat laukumā būs depozīta sistēmas aparāti un iekļauts elektropreču apmaiņas punkts. Ir iecerēts, ka, projektam noslēdzoties, šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums Vietalvas ielā 5 būs modernākais Latvijā un būs aprīkots ar inovatīviem, citviet neredzētiem risinājumiem.

Padziļināta nozares izpēte ceļā uz problēmu risināšanu

Lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas plānošanu un pilnībā izprastu, kā identificēt problēmas un tās risināt, nepieciešama padziļināta būvniecības atkritumu nozares izpēte, ko ir iespējams veikt ar Eiropas Savienības LIFE programmas piešķirto finansējumu.

“Clean R” līdz 2022. gada 31. decembrim apņēmies realizēt būvniecības atkritumu sistēmas izpēti privātpersonu segmentā Latvijā un ārpus tās. Šāda izpēte palīdzētu identificēt labākos risinājumus sistēmas problēmām un izveidot blokshēmu, ar kuru tiktu noteikta būvgružu atbilstība pārstrādei.

Pēc problēmu noteikšanas tiks izveidota priekšlikumu pakete, kas būs normatīvo aktu izstrādājamo grozījumu priekšlikumu vadlīnijas, ņemot vērā nozares problemātiku. Noslēgumā sniedzot arī rekomendācijas, šo aktivitāti plānots īstenot līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Dalīties:

Atbildīga un videi draudzīga Cēsu pilsētas svētku svinēšana

19.07.2024

Lai nodrošinātu ne vien krāšņu, bet arī atbildīgu un...
Lasīt vairāk
Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” attīstās izglītības un vides aizsardzības veicināšanai

17.07.2024

SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” paspārnē...
Lasīt vairāk
Grēta Girvaite: Permakultūras rīks “GALA Dārzs”

15.07.2024

Noslēdzot rakstu sēriju par zinātniski pētnieciskā...
Lasīt vairāk
Latvijā attīstās koprades darbnīcu koncepts

09.07.2024

No 3D printera līdz šujmašīnai – koprades darbnīcās var...
Lasīt vairāk